26 april 2021  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
2019 Algemeen jaarverslag
Jvs NME
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapswg
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Bestuurszaken > Jvs Landschapswg

Verslag van 2019 Werkgroep landschapsbeheer Natuurvereniging Tholen

Alle activiteiten van de werkgroep zijn vlot en zonder noemenswaardige problemen verlopen.

De opkomst van vrijwilligers was steeds goed. Er is veel werk verzet.

In november hebben we een nieuwe vrijwilliger mogen begroeten: Henri Meertens.

Er is een andere materiaalwagen aangeschaft. De oude was versleten. We kunnen nu weer jaren vooruit.

We zijn het jaar begonnen bij de eendenkooi in Anna Jacobapolder. Voor het eerst werken we daar volgens een tweejaarlijkse cyclus (was vier jaar).

Het knotten volgens een tweejaarlijkse cyclus is veel minder zwaar en het bevalt ons dus prima. We proberen nu voor ons gehele areaal over te schakelen naar een tweejaarlijkse cyclus.

Na de Eendenkooi hebben we het werk afgemaakt bij het Diepe Gat te Stavenisse (Staatsbosbeheer).

Ondanks alle vooraf gemaakte afspraken bleek het op het laatste moment niet mogelijk om tijdens de natuurwerkdag Bij de Laatste Stuiver te Tholen te werken. In allerijl is een andere locatie gevonden (Stinkgat Oud-Vossemeer) en zijn alle vrijwilligers (intern en extern) geïnformeerd.

De overige zaterdagen in november en december konden we wel bij Jan Goorden terecht.

Adri Mol, coördinator Landschapswerkgroep

Uitprinten | Laatste wijziging 16 januari 2020 | Vorige pagina | Home

        2021 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl