26 april 2021  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
2019 Algemeen jaarverslag
Jvs NME
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapswg
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Bestuurszaken > Jvs Vogelwerkgroep

Jaarverslag 2019 Vogelwerkgroep

Beste vogelaars en natuurliefhebbers.

Traditiegetrouw begonnen we op 4 januari met onze nieuwjaarsreceptie. Onze partners zijn daar ook bij. We bowlen en steengrillen dan bij de bowling in Tholen.

26 januari deden we ons rondje Brouwersdam. We gingen eerst naar Battenoord, hier zagen we een groep van 38 flamingo’s. Deze vogels staan daar 100 meter van de dijk en dit is spectaculair om te zien.

Hierna reden we door naar de schorren en slikken van Flakkee. Met de vogels was het hier niet zo druk, we zagen wel twee slechtvalken. We telde 62 reeën, die daar liepen en aan het eten waren.

In de haven van Stellendam zijn altijd vogels te spotten zoals: drieteenmeeuw, kleine- en grote mantelmeeuw, lepelaars en natuurlijk de gebruikelijke vogels. Soms zijn er ook zeehonden te zien, zoals vandaag, de gewone zeehond, in z’n eentje.

Via de Koude Hoek reden we naar de Brouwersdam. Hier zagen we o.a. kuifduiker, brilduiker en de voor ons zeldzame zwarte zee-eend. Voor de koffie en de lunch zijn we gestopt bij strandtent 13.

9 februari deden we de Noordpolder op het eiland aan met een klein groepje. Hierna reden we naar de Scherpenissepolder en de Karrevelden. Het jammere van deze ochtend was de harde wind, gelukkig was het wel droog. We zagen veel vogels, maar wel de gebruikelijke soorten.

16 juli onze midzomer bijeenkomst rond de Scherpenissepolder. We verzamelen dan bij de Fam. Duijnhouwer. Op deze avond zien we vooral zomergasten zoals: strandplevier, witte- en gele kwikstaart, kneu, grutto en roodborsttapuit.

12 oktober zijn we met drie mensen naar de Zeeuwse Vogelaarsdag geweest in Kerkwerve. s’ Morgens werden we ontvangen met koffie en thee met een Zeeuwse bolus. Hierna zijn we in de regen naar de Prunjepolder gelopen. Doordat het regende vielen de vogel aantallen tegen, met een slechtvalk en wat eenden moesten we het doen. s ‘Middags kregen we een rondleiding in het daar gevestigde museum. Honderden natuurboeken, skeletten en slakkenhuizen van over de hele wereld.

23 december hebben we de PTT telling gedaan. Met z’n drieën reden we de 20 telpunten af, waar we steeds vijf minuten telden.

Het gehele jaar door hebben we tellingen gedaan zoals o.a. Schelde-Rijntelling, Rammegors, Scherpenissepolder telling, Huis- en Oeverzwaluwen telling, Midwintertelling. En natuurlijk ook weer Roofvogel- en BMP onderzoek.

We hopen al deze tellingen en onderzoeken ook dit jaar weer te kunnen doen. Daarom wil ik alle tellers en onderzoekers weer graag bedanken voor hun bijdrage van het afgelopen jaar.

Sjak de Kock, Vogelwerkgroep

Uitprinten | Laatste wijziging 29 januari 2020 | Vorige pagina | Home

        2021 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl