8 november 2023  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Natuurvereniging voor Tholen, Sint Philipsland en omstreken

 Programma Wierenexcursies 2023 downloaden

 

40-jarig jubileum

Natuurvereniging Tholen viert in 2023 haar 40-jarig jubileum
en organiseert dan de basiscursusOntdek de Thoolse
natuur
”.

Wereldwijd staat de biodiversiteit onder grote druk.
Natuurvereniging Tholen brengt u graag in contact met de
Thoolse soortenrijkdom, een bijzonder stukje Land van Zee!

 

Download hier 

het programma van de basiscursus 
“Ontdek de Thoolse natuur”. 

Aanbod:
In totaal 10 bijeenkomsten verdeeld over het gehele jaar 3 cursusavonden en 
7 excursies op verschillende locaties.
Werkgroepen van Natuurvereniging Tholen delen hun kennis.

Onderwerpen zijn: 
Vogels, een donkerwandeling, schorren & slikken, (eetbare) planten & vlinders, zeewieren
en breng de natuur in je tuin, ondersteun de biodiversiteit.

Aanmelden:
penningmeester@natutholen.nl 

 


De Natuurvereniging Tholen is een vereniging voor natuur-, landschaps-
en milieubescherming en het vergaren en uitdragen van kennis over de 
natuur op het eiland Tholen en omgeving. 
De vereniging bestaat uit een actieve en gezellige groep mensen die geniet
van de natuur. Niet alleen van vogels, maar ook van planten, insecten en 
andere dieren. Lees meer hierover op onze website en in onze flyer

ALGEMENE FLYER

Download:  Flyer ppt


DOCUMENTEN

Download: Jaarverslag 2021 Schor Alteklein ppt

Download: Wierenexcusie 24 januari  ppt

Download: Programma 2022 Wierenexcusies ppt

Download: Waarnemingen Schor Alteklein ppt

Zienswijzen duurzame energie op Tholen
Download: Zienswijze t.a.v. de planologische ontwikkelingen m.b.t. hernieuwbare energiebronnen op Tholen
Download: Zienswijze NRD uitbreiding windturbines Noordpolder


 


AGENDA

GWG=Gidsenwerkgroep, LWG=Landschapswerkgroep, PWG=Plantenwerkgroep, VWG=Vogelwerkgroep, WWG=Wierenwerkgroep, NME=Natuur- en milieueducatie

 

 


Datum
Tijd
WG Activiteit
Locatie
29-11-2023
29-30/11
WWG Wieren
Wissenkerke, N.B.
02-12-2023
LWG Wilgen knotten
Diepe Gat Stavenisse
09-12-2023
10.30
PWG Florondag
Nijmegen
15-12-2023
9.00 uur
VWG PTT-telling
Eiland Tholen, info Sjak de Kock
16-12-2023
LWG Wilgen knotten
Diepe Gat Stavenisse
18-12-2023
18-19/12
WWG Wieren
Wissenkerke, N.B.
22-12-2023
9.30
PWG Bokkenorchis e.a. Nieuw-Vossemeer
carpoolen
29-12-2023
11.00
PWG Eindejaarsplantenjacht
Poortvliet
06-01-2024
LWG Wilgen knotten
Eendenkooi AJP
12-01-2024
VWG Niewjaarsreceptie
Voor leden VWG info volgt

19-01-2024
9.30
PWG Einde Philipsdam, glooiingen
rotonde
20-01-2024
LWG Wilgen knotten
Eendenkooi AJP
25-01-2024
19u30
Algemene ledenvergadering

27-01-2024
9.00 uur Meulvliet
VWG Dagexcursie vogels kijken
Goeree-Overflakke/Brouwersdam/Schouwen
03-02-2024
LWG Wilgen knotten
Eendenkooi AJP
03-02-2024
12.30
PWG Zeeuwse Florondag
zaterdag Nisse
16-02-2024
9.30
PWG Zomerprogramma maken
nader te bepalen
17-02-2024
LWG Wilgen knotten
Geulse Weel Stavenisse
17-02-2024
9.00 Meulvliet
VWG Halve dag excursie
Tholen/St Phillipsland: Bruintjeskreek, Rammegors
02-03-2024
LWG Wilgen knotten
Geulse Weel Stavenisse
02-03-2024
9.30
PWG Rozetten Bijenorchis e.d. Molenplaat
carpoolen
16-03-2024
9.00 Meulvliet
VWG Dagexcursie
Tiengemeten
16-03-2024
9.30
PWG Rozetten, vroege bloeiers
Grev. Dam ri Oude Tonge
30-03-2024
9.30
PWG Mossen, korstmossen
Oude begr. pl. Halsteren
04-04-2024
19.30 uur Meulvliet
VWG Voorjaarsvergadering
Voor leden VWG

13-04-2024
7.30 uur of eerder
VWG Dag Excursie o.l.v. “Jako van Gorsel (niet gratis)
of op 20 april
Zouweboezem (info volgt)
11-05-2024
8.00 Meulvliet
VWG Halve dag excrusie
Inlagen 2005 (bij Westerscheldetunnel)


Uitprinten | Laatste wijziging 7 maart 2023 | Vorige pagina | Home

        2023 © Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl