16 april 2024  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Natuurvereniging voor Tholen, Sint Philipsland en omstreken

De Natuurvereniging Tholen is een vereniging voor natuur-, landschaps-
en milieubescherming en het vergaren en uitdragen van kennis over de 
natuur op het eiland Tholen en omgeving. 
De vereniging bestaat uit een actieve en gezellige groep mensen die geniet
van de natuur. Niet alleen van vogels, maar ook van planten, insecten en 
andere dieren. Lees meer hierover op onze website en in onze flyer

ALGEMENE FLYER

Download:  Flyer ppt

Programmas en verslagen staan bij de werkgroepen

Lepelaar aan de rand van het Grevelingenmeer, 18 april 2023


Zienswijzen duurzame energie op Tholen
Download: Zienswijze t.a.v. de planologische ontwikkelingen m.b.t. hernieuwbare energiebronnen op Tholen
Download: Zienswijze NRD uitbreiding windturbines Noordpolder 


Datum
Tijd
WG Activiteit
Locatie
31-05-2024
9.30
PWG Talud Grevelingendam
Beide kanten van de dam
Richting Oude-Tonge
06-06-2024
09:00
WWG Wierenexcursie
Viane, lange strekdam, bij Ouwerkerk
07-06-2024
9.30
PWG met PvdW hok 74-400
Nieuw-Vossemeer, Burgemeester Catshoeklaan
14-06-2024
9.30
PWG Dijk Alteklein
Inventarisatie
Gemaalweg, Tholen
21-06-2024
9.30
PWG Landtong, nulmeting
Schelde-Rijnweg, Tholen
27-06-2024
19:00
GWG Pluimpot

28-06-2024
9.00
PWG Schotsman, Vlietepolder
Carpoolen, hele dag
Nd Beveland
27-07-2024
13:30
GWG Nattelaarzentocht
Laagwater 14:45 uur

05-08-2024
10:00
WWG Wierenexcursie
Steiger Grevelingenbos
07-08-2024
11:00
GWG Nattelaarzentocht
Laagwater 12:05 uur

23-08-2024
20:45
GWG Vleermuizenexcursie

24-08-2024
12:30
GWG Nattelaarzentocht
Laagwater 13:30 uur

30-08-2024
19:00
GWG Nattelaarzentocht
Laagwater 20:00 uur

07-09-2024
11:00
GWG Nattelaarzentocht
Laagwater 11:50 uur, NPO week

10-09-2024
13:00
WWG Wierenexcursie
Gorishoek, einde Pluimpot
13-09-2024
20:00
GWG Vleermuizenexcursie

14-09-2024
18:00 uur
GWG Nattelaarzentocht
Laagwater 19:00 uur

05-10-2024
11:00
GWG Nattelaarzentocht
Laagwater 11:40 uur

09-10-2024
12:30
WWG Wierenexcursie
Parkeren waar het asfalt ophoudt
Zuidweg, Bruinisse
18-10-2024
19:30
GWG Vleermuizenexcursie

24-10-2024
14:00
GWG Nattelaarzentocht
Laagwater 15:15 uur, Herfstvakantie

07-11-2024
11:00
WWG Wierenexcursie
Oostnol, bij Stavenisse


Uitprinten | Laatste wijziging 16 april 2024 | Vorige pagina | Home

        2024 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl