26 juni 2020  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
2019 Algemeen jaarverslag
Jvs NME
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapswg
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Bestuurszaken > 2018 algemeen jaarverslag

Algemeen jaarverslag 2018 Natuurvereniging Tholen

Naast het dagelijks bestuur zijn 8 vertegenwoordigers van aandachtsvelden betrokken bij het algemeen bestuur. Het bestuur is het afgelopen jaar 7 maal bijeengeweest. Een overzicht van de activiteiten van deze werkgroepen en aandachtsvelden is terug te vinden in de verschillende jaarverslagen.

Dit jaar werd het 7e lustrum van de vereniging gevierd met als titel de “Duizend-en-één-soortenmiddag” op zaterdag 16 juni. Leden en belangstellenden konden meedoen aan een van de vier veldexcursies onder leiding van een gids. De keuze was tussen planten, wieren, vogels of insecten, in de Pluimpot bij Sint-Maartensdijk, of in de Scherpenissepolder. Na het veldwerk was iedereen welkom in Haestinge voor uitwisselen van de vondsten, het proeven van allerlei natuurhapjes, en voor de kinderen was er gelegenheid tot uilenballen pluizen onder deskundige leiding. De 52 deelnemers en hun gidsen vonden die middag 63 soorten planten, 23 wierensoorten, 29 verschillende soorten vogels en 61 afzonderlijke insectensoorten.

De vereniging was vertegenwoordigd op verschillende bijeenkomsten, zoals de voorjaarsmarkt bij het Leger des Heils (thema “dieren”), en de regiobijeenkomst van de Zmf op Schouwen. Het bestuur verdiepte zich verder in wet- en regelgeving, zoals de komende omgevingswet.

De opdracht die het bestuur in de laatste ALV meekreeg om meer investeringen te doen komt langzaam van de grond; na een schepnet voor de “natuurdenkers” zitten een camera-val, natuurkoffer en een nieuwe kar voor de landschapswerkgroep in de pijplijn.

Op het vlak van de planologie spelen Kruittoren (rugstreeppad, vleermuizen), zonnepark Ceresweg, Welgelegen III/IV, Landgoed Pluimpot. Ook werden de aanpassingen aan het vogeleiland in de Pluimpot met interesse gevolgd. Over deze en andere onderwerpen vond overleg plaats met de gemeente.

Bijzondere aandacht was er ook dit jaar voor het schor Alteklein in de haven van Tholen, welke mogelijk door de gemeente zal worden opgewaardeerd tot “natuurparel”. Er zijn door de natuurvereniging in samenwerking met A Rocha ook informatieborden geplaatst.

Het verenigingsblad 'Licht op Groen' blijft een belangrijk aandachtspunt, de oplage is opgehoogd zodat deze ook meer belangstellenden onder ogen komt. In het voorjaar kregen alle fractievoorzitters van de nieuwe gemeenteraad een exemplaar.

Het aantal leden is ook dit jaar gestegen. Voor het eerst (of in ieder geval sinds lange tijd) hebben we de magische grens van 100 gepasseerd, en hebben we begin 2019 103 leden. Deze aanwas geeft mooie perspectieven voor een nog actievere inzet voor een natuurlijk Tholen en Sint Philipsland.

Erwin Raas, voorzitter

Uitprinten | Laatste wijziging 16 januari 2020 | Vorige pagina | Home

        2020 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl