26 juni 2020  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
2019 Algemeen jaarverslag
Jvs NME
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapswg
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Bestuurszaken > 2018 Jvs Landschapswg

Jaarverslag 2018 Landschapswerkgroep

De werkgroep kan terug zien op een goed jaar.
De werkgroep bestaat op dit moment uit een hechte groep vrijwilligers. De opkomst is keer op keer groot. De sfeer is goed.
Er zijn zelfs enkele nieuwe vrijwilligers toegetreden.
Ondanks dat blijft er ruimte voor nieuwe vrijwilligers.

In de maanden januari, februari en maart hebben we voor het Zeeuws Landschap wilgen geknot bij de Eendenkooi te Anna Jacobapolder.
In november en december hebben we het zelfde gedaan voor Staatsbosbeheer bij het Diepe Gat te Stavenisse.
Tijdens de natuurwerkdag heeft burgemeester Van der Velden ons geholpen. We zijn haar hiervoor erkentelijk. Het levert ons ook altijd extra publiciteit op.

e meeste bomen uit ons knotprogramma zijn tot volle wasdom gekomen. Omdat deze bomen het over het algemeen erg goed doen, produceren ze veel hout.
Veel hout betekent:

  1. Veel zaagwerk voor ons; door de grote inzet van de groep kunnen we ons programma net halen; ons programma hield tot dusver in: na vier jaar opnieuw knotten;
  2. Veel opslagruimte;
    Met name de dikke takken zijn na vier jaar niet verteerd. De nieuwe takken vragen dus veel extra opslag ruimte. Ruimte die er met name bij de eendenkooi niet is.

Het Zeeuws landschap heeft ons dan ook gevraagd in het vervolg de bomen elke twee jaar te knotten.
Met Staatsbosbeheer zijn we in overleg om mogelijk het zelfde te gaan doen.

Het bestuur heeft positief gereageerd op ons verzoek tot aanschaf van een nieuwe kar/aanhangwagen. Door tijdgebrek zijn we nog niet zover, dat we het bestuur een concreet voorstel hebben kunnen voorleggen.

Adri Mol, coördinator Landschapswerkgroep

Uitprinten | Laatste wijziging 16 januari 2020 | Vorige pagina | Home

        2020 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl