12 september 2023  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
Activiteiten
Verslagen 2022
Verslagen 2021
Verslagen 2020
Verslagen 2019
Verslagen 2018
Verslagen 2017
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
Schor Alteklein
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Plantenwerkgroep > Bijzondere Planten op Tholen

Keverorchis na 50 jaar terug op Tholen.

Eén van de leden van de plantenwerkgroep deed onlangs een vreugdevolle ontdekking: grote keverorchis!. Deze zeldzame orchidee werd met zo’n 12 planten aangetroffen in een wegberm nabij het stadje Tholen, op een enigszins beschutte plaats. Op deze plek werden nog een paar zeldzaamheden gevonden: bijenorchis en addertong. Voor zover bekend verdween de keverorchis na 1950 van Tholen en St. Philipsland. Met deze vondst komt het aantal orchideeen soorten binnen de gemeentegrenzen van Tholen op 7: bijen-, kever-, brede wesp-, moeraswesp-, bos-, vleeskleurige en brede orchis.

Snavelruppia.

Op 28 oktober jl. troffen wij een grote groeiplaats aan van deze zeldzame waterplant, in een waterpartij op het landgoed bij ‘De Pluimpot’ Een paar weken hiervoor, ontdekten we deze soort ook al in een pas gegraven sloot op bedrijventerrein ‘Welgelegen’, bij Tholen. Het gaat hier om een onopvallend waterplantje, die hoofdzakelijk voorkomt in Zeeland en op de Waddeneilanden. In 2012 willen we meewerken aan een onderzoek, gecoördineerd door FLORON, naar het voorkomen van snavelruppia en haar zeldzamere zusje spiraalruppia, bij ons op Tholen en St.-Phillipsland.

Uitprinten | Laatste wijziging 4 mei 2022 | Vorige pagina | Home

        2023 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl