20 december 2021  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
Algemeen jaarverslag
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapswg
Jvs NME
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Jvs Wierenwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Bestuurszaken > Jvs Gidsenwerkgroep

Jaarverslag 2020 Gidsenwerkgroep

2020 was het jaar dat de geschiedenis in zal gaan als het “Corona-jaar”, in opdracht van SBB mochten er veel excursies niet doorgaan. Die werden dan ook afgelast. Voor ons als gidsen was dit ook niet leuk, we kijken er dan ook altijd naar uit.
Louis Sauter heeft aangegeven te stoppen als gids, hij is zeer druk met de fotografie en is veel op reis hiervoor.
Ineke Niemansverdriet heeft aangegeven zijn plaats in te willen nemen, dit is na overleg met Marijke Lieman van SBB goed gevonden.
De Casembroodschool was wederom de enige school dit jaar op Tholen die gebruik heeft gemaakt van het aanbod van SBB.
Zoals bekend is de scholen is aangeboden om voor € 15,= per klas gebruik te maken van de excursies.
Ook de pers is nog steeds lovend over onze excursies en we ontvangen goede reacties van de mensen die met onze excursies meegaan..    

 1. Nattelaarzentochten.
  Voor deze excursie is de meeste belangstelling. Veel mensen vinden het spannend, vandaar dat er veel mensen op af komen.
  Er kwamen er 94 volwassen en 37 kinderen op deze excursie af.
 2. Pluimpot.
  Voor deze excursie was dit jaar geen belangstelling.
 3. Scherpenissepolder.
  De drie excursies die geplant waren konden geen doorgang vinden ivm de corona.
 4. Fietsexcursie Tholen.
  Deze doen we uitsluitend nog op aanvraag.
 5. Fietsexcursie Sint-Maartensdijk.
  Op 10 september was het mogelijk om deze door te kunnen laten gaan, met 7 belangstellen hebben we deze excursie gefietst over en langs de dijken. Dit om te kunnen genieten van de weidse blik over Tholen. We vertrekken steeds vanaf de markt op St. Maartensdijk.  
 6. Dierenvriendjespad.
  Op woensdagmiddag wordt deze georganiseerd. Deze excursie is bedoeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Dit jaar is deze maar een keer kunnen doorgaan, jammer genoeg. Er kwamen 6 kinderen en 2 ouders op af.
 7. Vleermuizen.
  Alle drie de geplande excursie werden steeds afgelast ivm corona en de belangstellende moesten worden afgebeld.
 8. Orchideeën.
  Ook hiervan in geen enkele excursie door gegaan.
 9. Foto excursie.
  Hiervoor hadden we 1 data geprikt, deze was vol geboekt met 25 deelnemers. Op 5 september hadden we een extra aanvraag met 26 deelnemers van de KNNV uit Voorne. In totaal dus 51 deelnemers.

Sjak de Kock, coördinator gidsenwerkgroep
 

Uitprinten | Laatste wijziging 16 juli 2021 | Vorige pagina | Home

        2022 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl