20 december 2021  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
Algemeen jaarverslag
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapswg
Jvs NME
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Jvs Wierenwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Bestuurszaken > Jvs Wierenwerkgroep

Jaarverslag 2020 Wierenwerkgroep

De werkgroep heeft zeven vaste leden. Zij worden ongeveer één week van te voren op de hoogte gebracht van een excursie. Ook belangstellenden krijgen bericht.
Het jaarprogramma geeft aan waar de excursies gehouden worden, maar een preciese dag en tijdstip is afhankelijk van de weerssituatie, vooral de windsterkte. De weersvoorspellingen zijn één week van te voren al tamelijk accuraat.

In principe vindt elke maand een excursie plaats, behalve in juli (vakantiemaand).
Doorgaans vallen de wintermaanden ook uit, maar het wel of niet doorgaan hangt af van weersomstandigheden.
Voor het tijdstip van een excursie zijn we afhankelijk van laag water in combinatie met een gunstig moment van de dag. Daarbij wordt ook nog gekozen voor tijdstippen rondom nieuwe maan en volle maan. Dan treedt extra laag water op, en dat is vaak nodig om goed bij en in
poelen te kunnen komen. Een uitzondering vormt het Grevelingenmeer zonder eb en vloed. Al met al betekent dit dat voor een aantal mensen excursies plaats vinden op voor hen onmogelijke tijden.

Milieus voor wieren:

Dit jaar hebben we ondanks Corona lockdowns excursies door laten gaan, soms met maximaal vier personen, soms opgesplitst in groepjes van twee, soms onaangekondigd of privé.
En altijd zoveel mogelijk afstand gehouden. Het viel allemaal niet mee dit jaar.

Bezochte gebieden

Voor verslagen van de bovengenoemde excursies, zie de website www.natutholen.nl

DirkJan Dekker, coördinator van de Wierenwerkgroep

Uitprinten | Laatste wijziging 16 juli 2021 | Vorige pagina | Home

        2022 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl