20 december 2021  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
Algemeen jaarverslag
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapswg
Jvs NME
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Jvs Wierenwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Bestuurszaken > Jvs Vogelwerkgroep

Jaarverslag 2020 Vogelwerkgroep

Het jaar 2020 kunnen we wel het Coronajaar noemen. We werden door de vele opgelegde regels beperkt in ons doen en laten, zoals hieronder vermeld:

Geen Nieuwjaarsreceptie en een etentje met bowlen.

Geen excursies, behalve op 22 juli in de Scherpenissepolder bij de Fam Duijnhouwer, deze werd door de leden dan ook goed bezocht.

Gelukkig hebben alle tellingen en onderzoeken wel doorgang gevonden zoals: Schelde-Rijntelling, Midwintertelling, Scherpenissepolder, broedvogelonderzoek in de Pluimpot en Schakerloopolder en de PTT-telling. Al onze tellingen worden doorgegeven naar het SOVON.

Het roofvogelonderzoek is door kunnen gaan door een vast groepje mensen.

Ook mijn eigen Kerkuilen onderzoek heeft normaal plaats gevonden, en we hebben voor het eerst Steenuilen op Tholen, daar heb ik samen met de werkgroep van de Bevelanden begin december nestkasten voor geplaatst en er zullen er nog een paar volgen.

Nu maar hopen dat we snel van de beperkingen af zijn, dan kunnen we weer gewoon gaan vogelen zoals voorheen.

Ad Polderman, voorzitter Vogelwerkgroep

 

Uitprinten | Laatste wijziging 16 juli 2021 | Vorige pagina | Home

        2022 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl