20 december 2021  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
Algemeen jaarverslag
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapswg
Jvs NME
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Jvs Wierenwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Bestuurszaken > Jvs Landschapswg

Jaarverslag 2020 Werkgroep Landschapsbeheer

Met ons knotprogramma zijn we bezig met de overstap van een keer in de vier jaar knotten naar een keer in de twee jaar.
De reden waarom we dit doen is tweeledig:

  1. De bomen in ons areaal groeien hard. Na 4 jaar zijn de takken zo zwaar en dik, dat ze vier jaar later nog niet zijn verteerd. De restanten van half vergane takken stapelen zich dus op. Eigenaren/beheerders vinden dit niet leuk. Als er na 2 jaar wordt geknot, zijn de takken veel dunner en verteren veel gemakkelijker en sneller.
  2. Omdat de takken zo zwaar worden, kost het zagen ons erg veel energie en tijd. Als we de bomen elke 2 jaar onderhanden nemen, lijkt het of we dubbel werk hebben t.o.v. eens per 4 jaar. In werkelijkheid kost het ons per boom overall minder tijd en kunnen we dus meer bomen in ons programma opnemen.

Afgelopen winter werd nog eens duidelijk dat we snel moeten overstappen op een tweejarig programma. Volgens onze (nagenoeg vastliggende) planning, waren in seizoen 2019/2020 de wilgen langs de afrit van de Thoolse brug aan de buurt. In november en december 2019 hebben we aardig wat bomen geknot. Het “afval” (de takken) werden tijdelijk opgeslagen op het weiland.

Wat ook vast ligt, is dat we jaarlijks in januari 2 of 3 zaterdagen gaan werken bij de Eendenkooi te Anna Jacobapolder. Om verklaarbare redenen mag dat werk alleen worden uitgevoerd in de maand januari met een kleine uitloop naar februari.
Pas tweede helft februari kwamen we weer terug in Tholen. De eigenaar had daar moeite mee. De takken bleven veel te lang op het grasland liggen. Hij was bang dat het gras onder de houtstapels dood zou gaan en dus opnieuw zou moeten worden ingezaaid.
We gaan nu elke 2 jaar naar deze locatie. Voor de kerstdagen is het werk dan uitgevoerd en kan er gehakseld worden.

Dit seizoen (2020/2021) wordt gedomineerd door Corona en de daarmee gepaard gaande regels.
De natuurwerkdag 2020 is komen te vervallen.
Toch zijn we gaan knotten. We hebben ons steeds stipt aan de regels gehouden. In het veld leverde dit geen problemen op. Wel is het werk dat gepland stond voor zaterdag 19 december gecanceld.
Omdat er totale lockdown was afgekondigd, leek het ons het beste om dan ook maar gewoon thuis te blijven. Jammer, want we zouden juist die dag onderhoudswerk uitvoeren te Sint Maartensdijk.

Een ding moet me nog wel van het hart. De contacten met Staatsbosbeheer verlopen zeer moeizaam. Ik heb slechts een algemeen mailadres. Lang niet alle mailtjes worden beantwoord en als ze worden beantwoord wordt alleen aangegeven dat de mail is doorgestuurd (naar ik aanneem naar de beheerder). We hebben behoefte aan direct contact met een boswachter/beheerder van Staatsbosbeheer.  Na het vertrek van Dirk Fluit is het directe contact er niet.

Het aantal vrijwilligers is nagenoeg constant gebleven. De opkomst is gewoon goed.

Adri Mol, coördinator Werkgroep Landschapsbeheer

Uitprinten | Laatste wijziging 16 juli 2021 | Vorige pagina | Home

        2022 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl