20 december 2021  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
Algemeen jaarverslag
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapswg
Jvs NME
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Jvs Wierenwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Bestuurszaken > Algemeen jaarverslag

Algemeen jaarverslag 2020

Het dagelijks bestuur is dit jaar, naast de algemene ledenvergadering in januari, 7 maal bijeengeweest. Door het Covid-19 virus anders dan normaal: na een experiment in april om te beeldbellen via de mobiel, wat niet in de smaak viel, werd teruggevallen op vergaderen in de ruime woning in aanbouw van de zoon van de penningmeester, Koen Ponse.

Een verenigingsbrede excursie kon door de pandemie dit jaar niet georganiseerd worden. Een overzicht van de activiteiten van de werkgroepen en aandachtsvelden, vaak ook afgeslankt, is terug te vinden in de verschillende jaarverslagen. Het verenigingsblad, ‘Licht op Groen’, had weer wel twee prachtige edities. Het aantal leden is wederom gestegen, naar 115 gezinnen.

Dit jaar konden twee langlopende dossiers succesvol worden gesloten. De provincie Zeeland adviseerde de gemeente het bestemmingsplan van Landgoed Pluimpot niet aan te passen, en dit gebied zal dus niet worden omgevormd tot een villawijk.

De bouw van de Kruittoren in Tholen, wat ten koste dreigde te gaan van een groot aantal Rugstreeppadden, is uiteindelijk naar tevredenheid afgerond. Er zijn compensatiegebieden voor de padden aangelegd bij de Akkerweg, bij de Stevinweg en bij het gemeentehuis, en het voornemen voor een gebied bij het nieuwe kruispunt Molenvlietsedijk / Nieuwe Postweg. Op het laatste moment zijn meer dan 100 van deze dieren succesvol naar de compensatiegebieden overgeplaatst.

Het plan van de vervanging en uitbreiding van de windturbines in de Noordpolder, veel te dicht bij kwetsbare natuurgebieden, is in de ijskast beland.

Ook hebben we plannen en visies ontwikkeld over “hoe het dan wel moet”. Zo denken we mee over de energietransitie in de gemeente. We zijn betrokken bij het formuleren van nieuwe standpunten hierover van de gemeenteraad en de gemeente, mede via Louis Sauter en Rob van der Laan.

Er zijn adviezen gegeven voor het nieuwe natuurgebied van 7 ha aan de Ceresweg. Na een paar jaar braak te hebben gelegen is er nu een keuze gemaakt voor de invulling van het gebied.

Bovendien is er een begin gemaakt met het opstellen van visies van de Natuurvereniging voor de verschillende kernen en voor de gemeente in het algemeen, voor de versterking van de biodiversiteit, bebossing, nieuwe energiebronnen, en tegen hittestress. In dit kader is gestart met een visie voor de kern Tholen-stad, mede naar aanleiding van het voornemen van de gemeente om een houtwal aan de oostkant van zwembad ‘De Spetter’ te kappen, en de herinrichting van kruising Molenvlietsedijk / Nieuwe Postweg. De visie voorziet in het behoud en versterking van bestaande groenstructuren, grootschalige uitbreiding daarvan, en vooral de koppeling van de verschillende groene ‘eilandjes’. De historische houtwal is inmiddels, in samenwerking met ‘De Spetter’ en bewoners, gered.

Erwin Raas, voorzitter

Uitprinten | Laatste wijziging 17 juli 2021 | Vorige pagina | Home

        2022 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl