12 september 2023  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapsbeheer
Jvs NME
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Jvs Wierenwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Bestuurszaken > Jvs Landschapsbeheer

Jaarverslag 2022 werkgroep Landschapsbeheer

 

In het begin van 2022 heerste Corona. Bijna niets mocht en je kon bijna nergens naar toe.

Deze beperkingen golden maar in beperkte mate voor het werken in de vrije natuur. Als iedereen maar afstand hield en in het veld zijn koffie dronk, mochten we verder doen en laten wat we wilden. Vanaf begin januari tot begin broedseizoen in maart zijn we wekelijks uitgerukt, in plaats van twee wekelijks. De meeste vrijwilligers waren wekelijks aanwezig. Ondanks alle beperkingen hadden we ons uitje in de natuur. 

In die periode is veel werk verzet.

In november en december hebben we de wilgen bij Jan Goorden geknot. Zonder coronabeperkingen wel met hoestende vrijwilligers.

Als werkgroep zijn we van mening dat Staatsbosbeheer het gebied rondom het Diepe Gat te Stavenisse niet goed genoeg beheert. Het gebied maakt een verwaarloosde indruk. Door betrekkelijk kleine goedkope ingrepen kan de natuur in dit gebied veel meer kansen krijgen. Het gebied heeft er de potentie voor. 
Een aantal leden van onze werkgroep heeft een aanzet voor een beheerplan opgesteld. Dit document is aangeboden aan Staatsbosbeheer. De ecoloog van SBB heeft aangegeven dit te zullen oppakken. We zijn benieuwd hoe dit zich verder ontwikkelt.

Onder de vrijwilligers van de werkgroep is nauwelijks verloop. Tijdens de natuurwerkdag hebben een paar nieuwe mensen deelgenomen aan de knotwerkzaamheden. Hopelijk leidt dit op termijn tot nieuwe aanwas.

Tot slot is er medewerking verleend aan vrijwilligers van buiten de vereniging die zich bezig houden met het opkweken van nieuwe bomen. Er zijn een flink aantal wilgentenen geselecteerd. Deze tenen zijn overgeplaatst naar de bomenbank bij het gemeentehuis in Tholen.

Adri Mol, coördinator Werkgroep Landschapsbeheer

Uitprinten | Laatste wijziging 26 januari 2023 | Vorige pagina | Home

        2023 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl