12 september 2023  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

Natuurgebieden
Rammegors
Rumoirtschorren
Slikken van de Heen West
Van Haaftenpolder/Stinkgat
Schakerloo Polder
Scherpenisse Polder
Natuurgebieden > Van Haaftenpolder/Stinkgat

Beschrijving:

De Van Haaftenpolder is in 1994 omgezet van landbouwgrond naar weiland met lage en hogere gedeeltes. Binnen dit gebied ligt het Stinkgat, een kreekrestant. Het gebied is een natuurontwikkelingsgebied en is ongeveer 60 hectare groot. De Van Haaftenpolder word begraasd door koeien.

Ligging: 

Gelegen in het meest noordelijk deel van het eiland Tholen. Te bereiken via de parallelweg van de Krabbenkreekweg (N656). Deze is vanuit de richting Philipsdam/Steenbergen (N257) te bereiken door direct na het oprijden van de N656 de ventweg te nemen. Neem, komend vanuit de richting Oud-Vossemeer (N656) of Sint-Annaland (N658), de N656 richting Sint-Philipsland. Bij het oprijden van deze weg gelijk rechts afslaan (bij de carpoolplek), men komt nu ook op de parallelweg. Steek halverwege de ventweg de Krabbenbreekweg over (OPLETTEN: men rijdt hier erg hard) naar de Hollaereweg. Direct na oversteken parkeren bij het hek. Hier is de ingang naar het vogelkijkscherm.

Toegang: 

Het gebied is beperkt toegankelijk. In het zuidelijke gedeelte van het gebied is er een vogelkijkscherm. Verder kan er vanaf de dijk gekeken worden of vanaf de ventweg die langs de Krabbenkreekdam loopt.

Kenmerkende soorten: 

In de winter kan je in dit gebied vooral ganzen, smienten, brilduikers en andere eendensoorten vinden. In het voorjaar zijn er verschillende soorten steltlopers. Bijna ieder voorjaar worden er steltkluten gezien. Het hele jaar door zijn er wel kokmeeuwen en verschillende eendensoorten te vinden. Door de jaren heen zijn er verschillende zeldzamere soorten waargenomen zoals steltkluut en grauwe franjepoot. In het weiland gedeelte komen verschillende soorten weidevogels tot broeden. Aan de randen van de kreek broeden kluten, plevieren en kokmeeuwen. Heel het jaar rond is er wel de kans om een slechtvalk waar te nemen.

Uitprinten | Laatste wijziging 15 mei 2017 | Vorige pagina | Home

        2023 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl