8 juni 2024  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

Natuurgebieden
Rammegors
Rumoirtschorren
Slikken van de Heen West
Van Haaftenpolder/Stinkgat
Schakerloo Polder
Scherpenisse Polder
Natuurgebieden > Scherpenisse Polder

Beschrijving: 

Deze polder staat bij vele Zeeuwse vogelaars hoog aangeschreven voor wat betreft de diversiteit aan vogelsoorten. Dit natuurgebied maakt deel uit van plan Tureluur en is 172 hectare groot en ingericht als natuurontwikkelingsgebied. Het grenst direct aan het Nationaal Park Oosterschelde, waar het ook deel van uit maakt. Met de inrichting werd in 2001 begonnen en deze was in 2002 voltooid. Het is ingericht om de wintergasten en weidevogels op te vangen. Van de 172 hectare is 22 hectare water en moeras. Ook heeft het gebied een eigen waterhuishouding, een zgn. winter- en zomerpeil. Het gebied wordt vanaf mei tot en met september begraasd door koeien volgens de richtlijnen van Staatsbosbeheer (1 stuks grootvee per hectare). Dit is het enige onderhoud aan dit gebied.

Ligging: 

Aan de zuidkant van Tholen net achter de Oosterscheldedijk, ten zuiden van de dorpen Scherpenisse en Poortvliet. Te bereiken door vanuit de richting Tholen (stad) de verkeersborden richting Poortvliet te volgen (N286). Neem bij Poortvliet de tweede rotonde voor driekwart en ga vervolgens direct naar rechts en volg de bochtige weg (Koningsweg). Ga vervolgende de eerste weg links, dit is de Lage Broekweg. Aan het einde van deze (doodlopende) weg is een mooi uitzichtpunt. Het gebied is ook goed te overzien vanaf de Platteweg (de tweede weg links vanaf de Koningsweg). Aan het einde van deze weg is een parkeerterreintje. Vanaf daar kan er zowel links als rechts de dijk worden opgegaan. Het oostelijk deel van het gebied is te bereiken door de tweede rotonde op de N286 voor driekwart te nemen en vervolgens meteen naar links en direct weer rechts te gaan. Volg de weg (Kruytenburgseweg), ga vervolgens aan het einde weer naar rechts (Schoondorpseweg) en daarna naar links (Schelphoekseweg). Na de grote boerderij aan de rechterkant parkeren. Vanuit daar kan ook weer de dijk opgegaan worden. Vanuit deze kant is ook de korte wandelroute bereikbaar, loop vanaf de parkeerplaats onderlangs de dijk het natuurgebied in.

Toegang: 

De Scherpenissepolder is beperkt toegankelijk. Er loopt een korte wandelroute in het gebied. Voor vogelaars overigens niet interessant, want dat is net de hoek waar de minste vogels zitten. Verder is het gebied goed te overzien vanaf de Lage Broekweg, bij de boerderij aan het einde van deze weg, en vanaf de Platteweg.

Kenmerkende soorten: 

Hier is ieder moment van de dag en een heel jaar lang wel iets van vogels te zien. Veel verschillende soorten eenden en steltlopers. Deze zijn vooral goed te zien vanaf de Lage Broekweg. In het hele gebied is kans op verschillende soorten roofvogels, onder andere bruine Kiekendief, buizerd en in de winter bijna altijd wel een slechtvalk. ’s Winter zit het gebied vol met verschillende soorten ganzen. In de paar jaar sinds het gebied is ingericht zijn er al veel verschillende zeldzame soorten waargenomen, waaronder grote franjepoot, terekruiter, bonapartes strandloper, breedbekstrandloper, gestreepte strandloper, kleine geelpootruiter en blauwvleugeltaling. Plantenliefhebbers komen in de Scherpenissepolder veel minder aan hun trekken, omdat het niet is toegestaan het gebied in te gaan, echter twee keer per jaar is dit wel mogelijk onder leiding van een gids (informatie via VVV Tholen).

Uitprinten | Laatste wijziging 3 mei 2017 | Vorige pagina | Home

        2024 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl