8 juni 2024  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

Natuurgebieden
Rammegors
Rumoirtschorren
Slikken van de Heen West
Van Haaftenpolder/Stinkgat
Schakerloo Polder
Scherpenisse Polder
Natuurgebieden > Slikken van de Heen West

Beschrijving:

Voormalig schorrengebied met aangrenzend getijdeslik. Nadat de Philipsdam in 1987 is aangelegd verdween in dit gebied het getijde. Het water veranderde van zout in zoet. De schorren zijn begroeid met vlieren en wilgenbos. Her en der zijn er open gedeelten met grasland en water. Richting de Philipsdam wordt het gebied opener met veel water en verschillende begroeide eilandjes.

Ligging: 

Ten oosten van Sint-Philipsland, tussen de Philipsdam en het Schelde-Rijnkanaal. Te bereiken door vanaf Sint-Philipsland bij het oprijden van de N257 richting de Philipsdam direct rechts en weer links te gaan en de ventweg te volgen. Als de ventweg een stukje gevolgd wordt komt je bij een het bord dat aangeeft dat auto’s niet verder mogen. Hier de auto parkeren, boven op de dijk begint een gemarkeerde wandelroute.

Toegang: 

In het gebied is een 3 kilometer lange wandelroute uitgezet. De route is niet altijd even gemakkelijk te lopen. Laarzen is zeker een aanrader. Halverwege het gebied staat nog een kijkscherm. Verder is het gebied vanaf de dijk te bekijken. Niet altijd goed te overzien. De wandelroute start bovenop de dijk bij het informatie bord. Regelmatig worden hier excursies door dit gebied gegeven. Informeer hiervoor bij de plaatselijke VVV kantoren.

Kenmerkende soorten: 

Het gebied is het broeddomein van onder andere Bruine Kiekendief, Blauwborst, Rietgors en Roodborsttapuit. Verder zijn er verschillende reigersoorten en steltlopers waar te nemen. In het najaar Lepelaars, in de winter kans op Slechtvalk.

Uitprinten | Laatste wijziging 3 mei 2017 | Vorige pagina | Home

        2024 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl