8 juni 2024  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

Natuurgebieden
Rammegors
Rumoirtschorren
Slikken van de Heen West
Van Haaftenpolder/Stinkgat
Schakerloo Polder
Scherpenisse Polder
Natuurgebieden > Schakerloo Polder

Beschrijving: 

De Schakerloopolder is een van de oudste polders van Tholen. Er moet voor de dertiende eeuw al bedijking geweest zijn. De polder bleef aan de zuidkant grenzen met het buitenwater. In 1953 vindt een ruilverkaveling plaats, maar ondanks alle werkzaamheden blijft er onder aan de dijk een klein karreveld. De karrevelden die verloren gegaan zijn tijdens de aanleg van de Oesterdam werden gecompenseerd. Rond 1990 werd een nieuw karreveld gegraven. In 2005 is dit karreveld opgenomen in een groter (40 hectare) natuurgebied. Tijdens deze aanleg is het stukje veerweg bij het natuurgebied getrokken, voorheen kon je om het stukje karreveld rijden. De landbouwpercelen zijn afgegraven en ingericht als natuurgebied. Er zijn hoogteverschillen aangebracht zodat zoete- en zilte graslanden zich kunnen ontwikkelen. Het wordt beweidt met koeien, ’s winters is het aan de ganzen.

Ligging: 

De Schakerloopolder ligt aan de voet van de Oesterdam en is vanuit de richting eiland Tholen te bereiken door op de Oesterdam (N659) direct voor de Bergse Diepsluis rechtsaf te slaan, vervolgens direct weer rechts. De weg volgen en dan de eerste weg links, deze komt uit op een parkeerterrein. Vanuit zuidelijke richting over de Oesterdam direct na de Bergse Diepsluis linksaf en vervolgens de route zoals hierboven.

Toegang: 

Het gebied is vanaf de dijk goed te bekijken. Onderaan, bij genoemde parkeerterrein, heb je goed uitzicht op het karreveld. Er kan eventueel ook gekeken worden vanaf de Gortzakweg aan de oostzijde van het gebied.

Kenmerkende soorten: 

Een heel jaar door zijn er wel verschillende soorten meeuwen te noteren. Zomers volop broedende kokmeeuwen en enkele zwartkopmeeuwen en visdieven. Verder verschillende soorten steltlopers en eenden. ’s Winters zitten er grote groepen ganzen en smienten. Is een leuk, goed te overzien gebied wat nog volop in ontwikkeling is.

Uitprinten | Laatste wijziging 3 mei 2017 | Vorige pagina | Home

        2024 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl